Trường tiểu học – THCS – THPT Newton

Hệ thống Liên cấp Newton được thành lập vào năm 2009, với hơn 10 năm hoạt động, trường phấn đấu trở thành một trường Quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc, đảm bảo nền kiến thức ở mức chuẩn cao, trường luôn đổi mới với công nghệ 4.0, lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh được phát triển toàn diện và trở thành công dân toàn cầu.