[EQG] Creative Manager

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả công việc

EQuest đang tìm kiếm một Creative Manager, người chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định Marketing hiệu quả, đồng thời phân tích, định hướng các chiến dịch Marketing cho Công ty/ We’re looking for a full time Creative Manager who is passionate about helping our advertisers make effective, analytically driven marketing decisions.

 • Làm việc với các thương hiệu để đưa ra các ý tưởng mới cho việc xây dựng thương hiệu công ty, các chiến dịch quảng cáo và truyền thông tiếp thị/ Work with the brand team to produce new ideas for company branding, promotional campaigns, and marketing communications.
 • Đánh giá xu hướng, đánh giá dữ liệu mới và cập nhật các kỹ thuật tiếp thị mới nhất/ Evaluate trends, assess new data and keep up-to-date with the latest marketing techniques.
 • Tạo và thực hiện các kế hoạch tiếp thị phù hợp với yêu cầu của từng đơn vị/ Create and implement tailored marketing plans based on individual units requirements.
 • Trực tiếp các cuộc họp lên ý tưởng, định hướng thương hiệu và các chiến dịch tiếp thị/ Direct creative sessions, brand direction and marketing campaigns.
 • Định hình các tiêu chuẩn thương hiệu và tạo ra các quy trình để đảm bảo tất cả các sản phẩm đều phù hợp với thương hiệu/ Shape brand standards and create procedures to ensure all products are brand appropriate.
 • Giám sát quy trình làm việc hàng ngày của bộ phận, phân công khối lượng công việc của dự án cho nhân sự, giám sát thời hạn và ngân sách/ Supervise the department’s daily workflow, assign project workload, and monitor deadlines and budgets.
 • Giám sát các dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đảm bảo đúng thời hạn/ Overseeing several projects from start to finish, keeping to deadlines.

 

Yêu cầu công việc

Chuyên môn/ Qualifications

 • Cử nhân về nghệ thuật, thiết kế đồ họa, tiếp thị, truyền thông, báo chí và các lĩnh vực liên quan khác/ Bachelor’s degree in art, graphic design, marketing, communications, journalism and other relevant fields.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực tiếp thị, truyền thông/ A minimum of 5 years’ experience in Marketing, Communications.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phát triển thương hiệu/ Have in-depth knowledge of brand development.
 • Phải là người có tư duy chiến lược và sáng tạo/ Must be a creative and strategic thinker.
 • Hiểu biết vững chắc về xu hướng thiết kế, sáng tạo/ A solid understanding of current trends design.

Kỹ năng/ Skills

 • Khả năng lãnh đạo cũng như khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ sáng tạo để họ cống hiến hết mình/ Excellent leadership as well as the ability to inspire the creative team to give their best.
 • Kỹ năng giao tiếp thành thạo (cả tiếng Anh và tiếng Việt)/ Strong written and verbal communication skills (both English and Vietnamese).