Digital Marketing Executive

Thông Tin Tuyển Dụng

Giới thiệu về công ty

EQuest là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 80.000 học viên theo học mỗi năm tại 16 đơn vị thành viên, bao gồm các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, các trường phổ thông, dạy ngoại ngữ cùng các nền tảng công nghệ giáo dục.

Mô tả công việc

 • Chạy các kênh truyền thông xã hội (ví dụ: Website, Fanpage, Platform, Email Marketing) để nâng cao mức độ tương tác của khán giả/ Run social media channels (e.g. Website, Fanpage, Platform, Email Marketing) to enhance audience engagement.
 • Thiết kế tài liệu Marketing như brochure và bài quảng cáo/ Design marketing materials such as brochures and adverts.
 • Triển khai các kế hoạch tiếp thị, quảng cáo, tiếp thị trực tiếp và các chiến dịch/ Conduct marketing plans, advertising, direct marketing and campaigns.
 • Mở rộng mạng lưới các nhà cung cấp, tổ chức đối tác/ Network with suppliers, partner organizations, and other professionals.
 • Trực tiếp làm việc với Partner, Outsourcing / Work directly with Partner, Outsourcing.
 • Quản lý các kênh trực tuyến hiện có (Website, Facebook, Zalo…) và tiếp thị ngoại tuyến các hoạt động nâng cao nhận thức về thương hiệu của công ty/ Manage existing online channels (Website, Facebook, Zalo…) and offline marketing activities to enhance brand
 • Lập kế hoạch và thực hiện tất cả tiếp thị kỹ thuật số, bao gồm SEO / SEM, cơ sở dữ liệu tiếp thị, email, phương tiện truyền thông xã hội và chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh/ Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns
 • Chịu trách nhiệm về sự kiện ra mắt sản phẩm, các hoạt động đối ngoại / nội bộ (tài trợ, hoạt động thương hiệu, hội thảo…) lập kế hoạch và thực hiện/ Responsible for product Launching event, external/internal activities (sponsorship, co-branding activities, workshop…) planning and execution
 • Phối hợp với nhóm Học thuật và nhóm Phát triển Kinh doanh trong việc triển khai nghiên cứu thị trường và khảo sát đánh giá nhu cầu của khách hàng/ Collaborate with the Academics team and Business Development team in implementing the market research and customer’s needs assessment survey
 • Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Bán hàng để thực hiện các kế hoạch MKT nhằm nâng cao thương hiệu iTD và thị phần/ Work closely with the Sale to implement MKT plans to help to increase iTD brand and market share
 • Phụ trách quản lý tổng thể và thực hiện các chiến dịch tiếp thị lớn, các chương trình khuyến mại, ra mắt các tính năng sản phẩm mới và các dự án khác theo yêu cầu/ In charge of the overall management and execution of major marketing campaigns, promotional programs, launching of new product features, and other projects as required
 • Viết và chỉnh sửa nội dung cho các kênh trực tuyến và các bài PR/ Write and edit published content for online channels and PR articles
 • Các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing/ Other jobs are assigned by Marketing Manager.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan/ Bachelor Degree in related disciplines
 • Kinh nghiệm từ 3 năm làm digital marketing, ưu tiên người gốc Huế và miền Trung / From 01 – 03 years of experience in Marketing and digital marketing, Priority is given to people from Hue and the central region
 • Có kiến thức và kĩ năng về thiết kế, lập kế hoạch & triển khai các hoạt động truyền thông số (Website, Social Media, SEO,…)/ Knowledge and skills in designing, planning & implementing digital media activities (Website, Social Media, SEO, …)
 • Tiếng Anh về viết và nói tốt/ Ability in written and spoken English
 • Giao tiếp tốt /Good communication skills
 • Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)/ Have good computer skills (Word, Excel, PowerPoint)
 • Có thái độ tích cực, chủ động và trách nhiệm cao/ Have a positive attitude, be proactive and highly responsible
 • Có tư duy sáng tạo/ Have a creative mindset
 • Có kỹ năng Photoshop, Illustrator/ Be skilled with Photoshop, Illustrator
 • Có thể sắp xếp đi công tác khi cần, nhất là công tác ở khu vực miền Trung/ Willing to travel for business when needed, especially in the Central region.