[EQG] Talent Acquisition Executive

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả công việc

 • Phát triển và cập nhật mô tả công việc và đặc điểm công việc cho từng vị trí/ Develop and update job descriptions and job specifications.
 • Đăng tin tuyển dụng trên các trang web tìm việc/ Post job adverts on job search websites.
 • Phối hợp với các đối tác tuyển dụng (Vietnamwoks, Jobstreet, Careerbuilder …) để tiếp cận các ứng viên đạt yêu cầu/ Coordinates with recruitment partners (Vietnamworks, Jobstreet, Careerbuilder…) to tap qualified applicants as applicable.
 • Sàng lọc hồ sơ ứng viên/ Screen candidates resumes and job applications.
 • Duy trì hồ sơ ứng viên nội bộ và từ dữ liệu tìm kiếm được trên các trang tuyển dụng để tổng hợp dữ liệu ứng viên cho công ty/ Maintain internal resumes and those from adverts database for the company pooling.
 • Thực hiện các thủ tục nhận việc cho nhân viên mới (Thư mời nhận việc, Thông báo nhân viên mới trên trang nội bộ công ty,..)/ Procedures for new employees (Offer letter, Welcome onboard, company introduction, ..).
 • Chăm sóc ứng viên và xây dựng các mối quan hệ đối với ứng viên xuyên suốt quá trình tuyển dụng/ Take care and build influential candidate relationships during the selection process.
 • Các công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp/ Other jobs are assigned by Line Manager.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan/ Bachelor Degree in related disciplines
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm / At least 02 years of experience in recruitment
 • Thành thạo Tiếng Anh về viết và nói/ Strong abilities in written and spoken English
 • Giao tiếp tốt (Cả Tiếng Anh và Tiếng Việt)/Good communication skills (Vietnamese & English)
 • Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)/ Have good computer skills (Word, Excel, PowerPoint)
 • Có thái độ tích cực, chủ động và trách nhiệm cao/ Have a positive attitude, be proactive and highly responsible