[EQG] Trưởng Nhóm Kiểm Soát Tài Chính

Thông Tin Tuyển Dụng

Giới thiệu về công ty

Mô tả công việc

Mô tả công việc

  • Đảm bảo chất lượng của các cuộc kiểm toán/ Ensure quality audit engagements.
  • Quản lý các phần chính của các cuộc kiểm toán, bao gồm chiến lươc lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và quản lý nhóm/ Manage main components of multiple audit engagements, including strategy, planning, risk assessment, team management.
  • Cung cấp, kết nối và phản hồi thông tin cho BGĐ thông qua quá trình tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khối trường học/ Provide insight, connectedness and responsiveness through good understanding of their business
  • Kiểm toán, soát xét các công việc kế toán của bộ phận kế toán dịch vụ/ Audit, review accounting work from accounting service department
  • Tư vấn các vấn đề thuế, kế toán, hợp tác với bộ phận luật bằng cách đưa ra các ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết cho công việc của luật/ Provide the consulting of Tax, Accounting. Cooperate with legal department by giving opinion and provide necessary information for legal jobs.

Yêu cầu công việc

  • Nam/nữ trong độ tuổi từ 27-40/ Male/Female from 27 – 40.
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt/ Fluent in Enlish.
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc có từ 1 năm kinh nghiệm làm vị trí Chủ nhiệm kiểm toán trở lên/ At least 2 years of experience in the same position or 1 years of experience as an Audit Manager or more.
  • Có chứng chỉ kiểm toán viên là 1 lợi thế/ Auditor certificate is an advantage.
  • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc ở trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo/ Preference will be given to candidates who have worked in the field of education and training.