Gerenal Accountant

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả công việc

 • Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình khóa sổ của kế toán.
 • Theo dõi công nợ phải trả và công nợ phải thu.
 • Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Trích lập các quỹ theo kế hoạch.
 • Phân bổ chi phí chung và chi phí tài chính theo tiêu thức hợp lý.
 • Thực hiện các bút toán kết thúc và bút toán điều chỉnh phù hợp (nếu có).
 • Thu thập, tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Trích lập, theo dõi việc sử dụng và quyết toán các quỹ theo chính sách hàng năm của Công ty.
 • Cung cấp thông tin tài chính cho bộ phận phân tích quản lý, bộ phận Marketing và các bộ phận liên quan.
 • Phối hợp soát xét báo cáo tài chính hàng tháng / năm (cung cấp tài liệu và giải trình; phản hồi; xử lý các vấn đề còn tồn tại…)
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Tài chính.

Yêu cầu công việc

 • Bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
 • Có chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực tương đương TOEIC 500.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp.

Quyền lợi:

 • Văn hóa doanh nghiệp đề cao học tập, phát triển kiến thức, kỹ năng
 • Cơ hội được tài trợ các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ từ nước ngoài
 • Thời gian làm việc thứ 2 – thứ 6, giờ làm việc linh hoạt
 • Môi trường hòa đồng, thân thiện
 • Phụ cấp công nghệ 200.000đ/tháng
 • Các teambuilding, đào tạo thường xuyên
 • Đảm bảo tuân thủ luật lao động về BHXH, BHYT, BHTN