[iSMART] Senior Business Analyst

Thông Tin Tuyển Dụng

Giới thiệu về công ty

iSMART Education là một trong những thành viên trực thuộc Tổ chức Giáo dục EQuest (EQuest Education Group), tiền thân là Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE - Institution of American Education) - tổ chức được biết đến với những đơn vị giáo dục hàng đầu tại Việt Nam như: VATC, Đại học Phú Xuân,...

Mô tả công việc

Mô tả công việc

A. Phân tích kinh doanh các dự án iSMART/ Analysis business process iSM projects

 • Làm rõ yêu cầu, hỗ trợ xác định phạm vi dự án/ Envision initial requirements and support creating initial project scope.
 • Thực hiện vẽ wireframe, vẽ giao diện/ Participate in product prototyping, mock-up, wireframe, and GUI design.
 • Phân tích, chuyển đổi yêu cầu người sử dụng sang user stories, tiêu chí chấp nhận sản phẩm/ Gather, analyze, and translate business needs into user stories and acceptance criteria.
 • Kiểm tra và xác nhận kết quả triển khai các user stories và tiêu chí chấp nhận sản phẩm/ Validate and verify implemented user stories based on acceptance criteria.

B. Theo dõi các dự án iSMART/ Tracking all iSMART projects

 • Hỗ trợ Giám đốc phát triển kiểm soát các dự án của iSMART Edtech/ Support the Head of Product Development to control iSMART Edtech projects.

C. Các công việc khác được giao từ cấp quản lý/ All other tasks assigned by the line manager

 

Yêu cầu công việc

Chuyên môn/ Qualifications

 • Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương ngành Công nghệ Thông tin/ Bachelor’s degree or equivalent with focus on computer science, information technology, systems development or a related field.
 • Kinh nghiệm ít nhất 03 năm về BA/ Have at least 03 years of experience as a business analyst.
 • Kinh nghiệm về các công cụ như MS Visio, Adobe XD, Figma, BPMN/ In-depth experience with tools (e.g: MS Visio, Adobe XD, Figma, BPMN).
 • Có kỹ năng trình bày, tư duy phản biện, tư duy thiết kế sản phẩm, chủ động cập nhật kiến thức mới về BA, thông thạo tiếng Anh/ Have good presentation skills, critical thinking, design thinking, proactively update cutting-edge BA knowledge, fluent in English.
 • Thành thạo MS Word, Excel, Project, PPT/ Competent in MS Word, Excel, Project, PPT.
 • Hiểu biết về lĩnh vực giáo dục, hệ thống quản lý thông tin giáo dục/ Moderate understanding of education domain, education information systems.

Kỹ năng/ Skills

 • Khả năng lên kế hoạch và hỗ trợ thành viên làm việc theo tiến độ dự án/ Ability to plan and support team members to work according to the project schedule.
 • Trung thực, nhiệt tình, năng động, đổi mới và tự tin/ Honest, enthusiastic, dynamic, innovative, and confident.
 • Sẵn sàng phát triển nghề nghiệp/ Willing in professional development.
 • Cam kết cao/ High commitment.