Gerenal Accountant

Recruitment Information

Job Description

Mô tả công việc:

Trích lập các quỹ theo kế hoạch.
Theo dõi công nợ phải trả và công nợ phải thu.
Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình khóa sổ của kế toán.
Phân bổ chi phí chung và chi phí tài chính theo tiêu thức hợp lý.
Thực hiện các bút toán kết thúc và bút toán điều chỉnh phù hợp (nếu có).
Thu thập, tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Trích lập, theo dõi việc sử dụng và quyết toán các quỹ theo chính sách hàng năm của Công ty.
Cung cấp thông tin tài chính cho bộ phận phân tích quản lý, bộ phận Marketing và các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ soát xét báo cáo tài chính hàng tháng / năm (cung cấp tài liệu và giải trình; phản hồi; xử lý các vấn đề còn tồn tại…).
Đề xuất, soạn thảo hoặc phối hợp với các bộ phận khác xây dựng/cập nhật các quy trình kiểm soát theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Yêu cầu:

Bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp/Kế toán thanh toán.

Quyền lợi

– Chế độ lương, thưởng cạnh tranh, thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6

– Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13

– Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, cơ hội tham gia các chương trình đào tạo quốc tế

– Đảm bảo tuân thủ đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

– Chế độ du lịch hàng năm trong nước, nước ngoài.