Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội với 13 năm phát triển đã đào tạo hàng ngàn lứa học viên các ngành nghề có yêu cầu lớn của thị trường lao động hiện nay như: Kinh doanh, công nghệ, quản trị, phiên dịch… Các sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội được nhiều doanh nghiệp chào đón và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.