VIỆC LÀM NỔI BẬT

Trung cấp Bách khoa Sài Gòn

Lương: Thỏa thuận lúc phỏng vấn

Hồ Chí Minh

Broward College

Lương: Từ 10 - 15 triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

Thực nghiệm Victory

Lương: Từ 10 - 15 triệu VNĐ

Hà Nội

Đại học Phú Xuân

Lương: Từ 15 - 20 triệu VNĐ

KV Bắc Trung Bộ

Trung cấp Bách khoa Sài Gòn

Lương: Từ 7 - 10 triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

CÁC ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

Dành cho nhà tuyển dụng

Bạn có vị trí cần đăng tuyển?

Chúng tôi có những giải pháp tối ưu phù hợp với
nhiều loại hình công ty và tiêu chuẩn riêng

Đăng tin Tuyển dụng