[EQG] Business Analyst

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả công việc

Mô tả công việc

A. Phân tích kinh doanh các dự án / Analysis business process projects

 • Làm rõ yêu cầu, hỗ trợ xác định phạm vi dự án/ Envision initial requirements and support creating initial project scope.
 • Thực hiện vẽ wireframe, vẽ giao diện/ Participate in product prototyping, mock-up, wireframe, and GUI design.
 • Phân tích, chuyển đổi yêu cầu người sử dụng sang user stories, tiêu chí chấp nhận sản phẩm/ Gather, analyze, and translate business needs into user stories and acceptance criteria.
 • Kiểm tra và xác nhận kết quả triển khai các user stories và tiêu chí chấp nhận sản phẩm/ Validate and verify implemented user stories based on acceptance criteria.

B. Theo dõi các dự án / Tracking all projects

 • Hỗ trợ Giám đốc phát triển kiểm soát các dự án của Edtech/ Support the Head of Product Development to control Edtech projects.

C. Các công việc khác được giao từ cấp quản lý/ All other tasks assigned by the line manager

 

Yêu cầu công việc

Chuyên môn/ Qualifications

 • Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương ngành Công nghệ Thông tin/ Bachelor’s degree or equivalent with focus on computer science, information technology, systems development or a related field.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về BA/ Experienced candidates is prefer.
 • Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo / Candidates with no experience will be trained.
 • Kinh nghiệm về các công cụ như MS Visio, Adobe XD, Figma, BPMN/ In-depth experience with tools (e.g: MS Visio, Adobe XD, Figma, BPMN).
 • Có kỹ năng trình bày, tư duy phản biện, tư duy thiết kế sản phẩm, chủ động cập nhật kiến thức mới về BA, thông thạo tiếng Anh/ Have good presentation skills, critical thinking, design thinking, proactively update cutting-edge BA knowledge, fluent in English.
 • Thành thạo MS Word, Excel, Project, PPT/ Competent in MS Word, Excel, Project, PPT.
 • Hiểu biết về lĩnh vực giáo dục, hệ thống quản lý thông tin giáo dục/ Moderate understanding of education domain, education information systems.

Kỹ năng/ Skills

 • Khả năng lên kế hoạch và hỗ trợ thành viên làm việc theo tiến độ dự án/ Ability to plan and support team members to work according to the project schedule.
 • Trung thực, nhiệt tình, năng động, đổi mới và tự tin/ Honest, enthusiastic, dynamic, innovative, and confident.
 • Sẵn sàng phát triển nghề nghiệp/ Willing in professional development.
 • Cam kết cao/ High commitment. 

BENEFIT:

 • Corporate culture that promotes learning and developing knowledge and skills
 • Opportunity to be sponsored for Master’s and Doctoral programs from abroad
 • Working time Monday – Friday, flexible working hours
 • Friendly, sociable environment
 • Technology allowance 200,000 VND/month
 • Teambuilding, regular training
 • Ensure compliance with labor laws on social insurance, health insurance, unemployment insurance